תעריפים
סוג / משך תעריף
₪200
₪260
מנוי פעמיים בשבוע ₪420
מנוי 3 פעמים בשבוע ₪520
כרטיסייה 10 כניסות 700 ₪
תרגול ניסיון 50 ₪
כניסה חד פעמית 75 ₪

(*) מחירי המנויים המצוינים הינם לחודש והם כוללים מע”מ, תוקף כרטיסיה 3 חודשים

חודש הכרות לנרשמים חדשים למנוי שבועי

תעריף

₪200

מנוי פעם בשבוע

תעריף

₪260

מנוי פעמיים בשבוע

תעריף

₪420

מנוי 3 פעמים בשבוע
תעריף

₪520

כרטיסייה 10 כניסות

700 ₪

תרגול ניסיון

50 ₪

כניסה חד פעמית

75 ₪

(*) מחירי המנויים המצוינים הינם לחודש והם כוללים מע”מ, תוקף כרטיסיה 3 חודשים

מדיניות

השלמת תרגולים

 • ניתן לבטל השתתפות בתרגול עד 8 שעות לפני תחילת השיעור. ביטול שיעשה לאחר מכן לא יזכה את המנוי בתרגול השלמה.
 • ניתן לצבור עד 2 שיעורי השלמה לכל היותר בכל זמן נתון.
 • ניתן להירשם לתרגול השלמה בתוך 4 שבועות ממועד התרגול שבוטל.
 • רישום לתרגול השלמה ייעשה על בסיס מקום פנוי.
 • השלמת תרגולים ניתן לבצע בתקופת תוקף המנוי. בתום תוקף המנוי לא ניתן יהיה להשלים תרגולים.

ביטולים

 • ביטול מנוי ייעשה בהודעה מראש ובכתב של 30 יום. לא ייגבו דמי ביטול.
 • ביטול מנוי במהלך התקופה יביא לחיוב הלקוח בעלות ההטבות שקיבל, ככל שקיבל.
 • ניתן לבצע העברה של מנוי לאדם אחר ללא עלות אך בתיאום מראש.
 • מנוי שהועבר ממנוי אחר לא ניתן להעברה פעם נוספת.
 • לא ניתן לבטל מנוי מסוג כרטיסיה.

הקפאת מנוי

 • ניתן לבצע הקפאת מנוי לתקופה של שבועיים לפחות, אך לא יותר מחודש ימים.
 • ניתן לבצע עד שתי הקפאות למנוי שנתי והקפאה אחת למנוי 3 חודשים.
 • לא ניתן להקפיא מנוי מסוג כרטיסיה.

תשלומים

 • ניתן לפרוס את המנוי לתשלומים לפי תקופת המנוי (מנוי שנתי עד 12 תשלומים, מנוי חצי שנתי עד 6 תשלומים).
 • רכישת כרטיסיה תבוצע בתשלום אחד מראש.
 • ניתן לבצע תשלומים באמצעות ביט/ כרטיס אשראי/ העברה בנקאית/ המחאות/ מזומן.
 • ניתן להירשם פעם אחת ובתיאום מראש לשיעור ניסיון.

כללי התנהגות

 • עם ההצטרפות לסטודיו יש למלא טופס הצהרות בריאות.
 • לעדכן את המורה לגבי עניין בריאותי מהותי לפני תחילת התרגול.
 • לשמור על השקט בחדר המבואה.
 • לשמור על ניקיון והגיינה (רגליים נקיות, דיאודורנט וכיוצ”ב).
 • בעת התרגול על הטלפונים להיות במצב שקט וללא רטט (גם רטט מפריע למהלך השיעור).
 • עם ההצטרפות לסטודיו יש למלא טופס הצהרות בריאות ולעדכן את המורה לגבי עניין בריאותי מהותי לפני תחילת התרגול.

שימוש באפליקציה

לאחר ביצוע הרישום, יקבל המתרגל הודעת דוא”ל עם פרטי גישה לאזור האישי באפליקציה ArBox (יש להתקין את האפליקציה במכשיר הסלולר). המתרגל יוכל לצפות בכל עת בסטטוס המנוי/כרטיסיה שלו ולבצע את הפעולות הבאות באופן עצמאי באפליקציה:

 • ביטול השתתפות בשיעור (עד 8 שעות לפני תחילת התרגול).
 • רישום לתרגול על בסיס מקום פנוי (השלמות/ כרטיסיה).