לתאום שיעור ניסיון ומידע נוסף: 054-2427077

שעות תרגול

להצגת השיעורים יש להקליק על ה +

7:00-8:15

האתה יוגה

8:30-10:00

ויניאסה דינמי

18:00-19:15

ויניאסה מתון

19:30-20:45

ויניאסה דינמי

7:00-8:15

ויניאסה מתון*

8:30-9:45

ין יוגה*

18:00-19:30

 

ויניאסה מתון*

19:30-20:45

ין יוגה*

7:00-8:15

ויניאסה רכה

16:30-17:45

ין יוגה

18:00-19:15

ויניאסה דינמי

19:30-20:45

ויניאסה  דינמי

7:00-8:15

האתה יוגה

8:30-9:45

ויניאסה מתון

16:30-17:45

ויניאסה +ין יוגה

19:15 – 18:00

ויניאסה מתון/ ין יוגה*

20:45 – 19:30

ין יוגה/ ויניאסה מתון*

7:00-8:15

ויניאסה לכל הרמות
8:30-9:45
אשטנגה ויניאסה

18:00-19:15

 

אשטנגה ויניאסה

20:45- 19:30

אשטנגה ויניאסה

9:15 – 8:00

ויניאסה דינמי

9:30-10:45

ויניאסה דינמי
 

11:00-12:15

ין יוגה

8:30-9:45

ויניאסה לכל הרמות / 
אשטנגה ויניאסה

10:00-11:15

ויניאסה לכל הרמות / 
אשטנגה ויניאסה
18:00-19:15
האתה יוגה
 

19:30-20:45

האתה יוגה
שעות תרגול

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

יום שבת

7:00-8:15
האתה יוגה

7:00-8:15
ויניאסה מתון*

7:00-8:15
ויניאסה רכה

7:00-8:15
האתה יוגה

7:00-8:15
ויניאסה לכל הרמות

8:30-10:00
ויניאסה דינמי

8:30-9:45
ין יוגה*

8:30-9:45
ויניאסה מתון

8:30-9:45
אשטנגה ויניאסה

8:00-9:15
ויניאסה דינמי

8:30-9:45
ויניאסה לכל הרמות / אשטנגה ויניאסה

9:30-10:45
ויניאסה דינמי

10:00-11:15
ויניאסה לכל הרמות / אשטנגה ויניאסה

11:00-12:15
ין יוגה

16:30-17:45
ין יוגה

16:30-17:45
ויניאסה +ין יוגה

18:00-19:15
ויניאסה מתון

18:00-19:15
ויניאסה מתון *

18:00-19:15
ויניאסה דינמי

18:00-19:15
ויניאסה מתון/ ין יוגה*

18:00-19:15
אשטנגה ויניאסה

18:00-19:15
האתה יוגה

18:00-19:15
ויניאסה דינמי

19:30-20:45
ין יוגה*

19:30-20:45
ויניאסה דינמי

19:30-20:45
ין יוגה/ ויניאסה מתון*

19:30-20:45
אשטנגה ויניאסה

19:30-20:45
האתה יוגה

הבהרות:

*שיעורים בכוכבית- רוטציה בין ין יוגה לשיעור ויניאסה מתון.

**שיעור דינמי הינו ויניאסה או בסגנון אשטנגה. קצב השיעור יכול להיות גבוה. יש עלייה בדופק ובחום הגוף.

***שיעור מתון הינו שיעור ויניאסה בקצב מתון.