מדיניות

מדיניות מנוי

 • המנוי בסטודיו הינו בהוראת קבע. כל עוד המנוי בתוקף, החיוב יבוצע אוטומטית בכל חודש. החיוב אינו תופס מסגרת אשראי.
 • אין התחייבות לתקופת מנוי

שיעורים

 • ההרשמה לשיעורים מתבצעת באמצעות אפליקציית arbox.
 • ניתן להירשם לשיעורים בכל עת עד תחילת השיעור.
 • ניתן להסיר הרשמה לשיעור עד 6 שעות לפני תחילתו. אי הגעה תיחשב כנוכחות במידה והרישום לשיעור לא הוסר מראש.

הקפאה

 • ניתן להקפיא מנוי פעם בשנה ולתקופה של שבועיים או יותר (לא ניתן להקפיא מנוי לתקופה קצרה משבועיים).
 • על מנת להקפיא מנוי יש לשלוח לטלפון 054-2427077 הודעה בוואצאפ לגבי תאריכי ההקפאה (תחילה וסיום). הודעה בעל פה לא תחשב כאילו נמסרה.
 • הקפאת מנוי תביא לעדכון מועד סיום התוקף לפי מספר ימי ההקפאה וכן לדחיית מועד החיוב הבא בהתאם.
 • הקפאת מנוי אינה מהווה ביטול מנוי. בתום תקופת ההקפאה יחזור המנוי להיות פעיל והחיובים בהתאם.

ביטול מנוי

 • ניתן לבטל מנוי בהתראה של 30 יום מראש באמצעות שליחת הודעה בוואצאפ לטלפון 054-2427077.
 • במהלך תקופת ההתראה המנוי יהיה בתוקף.
soyoga סו יוגה בנתניה